Nyheter


Under 2023 kommer vi ta yttrligare steg för att möta kundernas behov. Här några exempel:

  • Implementering av Avista Time för kvalitetskontroller, beställningar och tidsrapportering.

  • En kundportal där man kan göra beställningar, felanmälningar, följa era ärenden, kvalitetskontroller och se statistik. Utöver detta kommer man kunna följa tidsrapportering som utföra via QR kod scanning.

  • Implementering av ISO 9001 och 14001

  • Möjlighet till en kemikaliefri städning

  • Strulfri hantering av förbrukningsmaterial