Förväntningar på ett städföretag


Trygghet – det är viktigt att man känner förtroende för den man släpper in i sitt hem eller företag. Att man upplever en känsla av trygghet.

Professionalism – efter trygghet kommer behovet av att städtjänsten utförs på ett proffsigt sätt. Att det man kommit överens om faktiskt genomförs och att städpersonalen har en känsla för hur man städar och ser kundens behov och agerar utifrån dem.

Initiativ – många upplever att städfirmor ”bara kommer in och gör det de alltid gör”. Spontana förslag på nya åtgärder, förbättringar, metoder är något som nämndes som en positiv egenskap de saknar idag.

Kommunikation – det upplevs som viktigt att kunna kommunicera med städpersonalen. Brist på kommunikation skapar en oro. Har de förstått? Kommer de att göra som jag vill?

Personligt – jag är inte en av tusen kunder –mitt hem, mitt kontor är viktigt för den här städfirman. De respekterar mitt revir och tar hand om det på rätt sätt. Jag känner den som kommer hem till mig och vet vad jag kan förvänta mig.